Επικοινωνία
Ελληνικά
English

Άγγελος Πλούμπης
Οδοντίατρος

Πάροδος Αργυροκάστρου (όπισθεν Bowling),
Τ.Κ. 85300 Κως

Τηλ: 22420 30314

Email: info@ploumpis-dental.gr