Υπηρεσίες
Ελληνικά
English

  • Αισθητική Οδοντιατρική
  • Εμφράξεις / Σφραγίσματα
  • Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση)
  • Στοματική Χειρουργική
  • Περιοδοντολογία
  • Οδοντικά Εμφυτεύματα
  • Προσθετική
  • Παιδοδοντία

Άγγελος Πλουμπής, Οδοντίατρος | Οδοντιατρείο στην Κω | Οδοντίατρος Κως