Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση)


Όταν η βλάβη έχει προχωρήσει σε βαθύτερα στρώματα του δοντιού και τα μικρόβια (βακτήρια) έχουν προσβάλλει τα αγγεία και τα νεύρα του πολφού τότε ο οδοντίατρος πρέπει να προχωρήσει σε ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) του δοντιού.

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), ο οδοντίατρος κάνει την διάνοιξη της πολφικής κοινότητας, διεύρυνση και πολύ καλό καθαρισμό των ριζικών σωλήνων με ειδικά μικροεργαλεία και υγρά διακλυσμών και στο τέλος κλείνει τους ριζικούς σωλήνες με γουταπέρκα.

Η διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) συνήθως ολοκληρώνεται σε 1-2 ραντεβού (συνεδρίες) εκτός κάποιων περιπτώσεων που χρειάζονται περισσότερες επισκέψεις.

Σε μερικές περιπτώσεις, τα δόντια που έχουν υποστεί ενδοδοντική θεραπεία χρειάζεται να καλυφθούν από στεφάνες για να αποτραπεί η φθορά τους.


Άγγελος Ι. Πλούμπης, Χειρουργός Οδοντίατρος, DDS | Οδοντίατρος στην Κω | Οδοντιατρείο Κως | Οδοντίατροι Κως